Logo Sindbad przewozy autokarowe
Bilety autokarowe Sindbad
0048 77 555 41 80
Poniedzialek - Sobota 9:00 - 21:00
Niedziela 10:00 - 21:00

Dlaczego firma przewozowa Sindbad

  • Największa firma przewozowa mająca wieloletnie doświadczenie w przewozach pasażerskich po całej Europie.
  • Niskie ceny biletów - atrakcyjne w stosunku do konkurencji.
  • Największa siatka połączeń autokarowych.
  • Fachowy i miły personel z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży biletów autokarowych.
  • Bezpieczeństwo transakcji podczas zakupu biletu.
  • Dostępne w systemie połączenia międzynarodowe do miast w całej Europie.

Polityka prywatności portalu internetowego www.bilety-autokarowe-sindbad.pl

§.1 Dane osobowe użytkowników Portalu www.bilety-autokarowe-sindbad.pl
Dane osobowe podawane w zakładce „Kontakt” w formularzu są traktowane jako poufne i nie są udostępnianie dla osób nieuprawnionych, podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania w zakresie oraz celu, na jaki wyraził użytkownik zgodę.

§.2 Administrator danych.
Jeżeli korzystałeś z formularza w zakładce „Kontakt” i wysłałeś zapytanie Administratorem twoich danych jest : MAX Sp. Jawna Majchrzak, siedziba firmy : 47-400 Raciborzu, Plac Dworcowy 1. Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 00000088752, NIP: 639-10-01-075, REGON: 2720 24 107. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych oraz przysługujących praw prosimy o kontakt telefoniczny : 0048 32 419 03 55 lub na adres e-mail : admin@bilety-autokarowe-sindbad.pl.

§.3 Dane osobowe Klienta Portalu www.bilety-autokarowe-sindbad.pl.
W sytuacji dokonania rezerwacji / zakupu biletu autokarowego Dane Osobowe Klienta przetwarzamy tylko i wyłącznie na polecenie partnera, którego ofertę udostępniamy w naszym Portalu, w tym wypadku jesteśmy pośrednikiem w wymianie Danych Osobowych pomiędzy Klientem a naszym partnerem, który jest Administratorem Danych Osobowych podawanych w trakcie rezerwacji / zakupu biletu autokarowego.

§.4 Polityka prywatności partnera.
Administrator MAX Sp. Jawna Majchrzak nie odpowiada za politykę ochrony Partnera/Partnerów oraz za przyjęte przez Partnera/Partnerów standardy stosowane przez operatorów czy administratorów tych systemów. Dane osobowe potrzebne do rezerwacji / zakupu Biletu autokarowego które gromadzą Partnerzy za pomocą Portalu samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania nie podlegając w tym zakresie poleceniom Administratora i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich działania.

§.5 Kto ma dostęp do Danych osobowych użytkowników Portalu www.bilety-autokarowe-sindbad.pl
Do danych osobowych Użytkownika podawanych w zakładce „Kontakt” ma dostęp Dostawca Usług Hostingowych z którego usług korzystamy przy prowadzeniu Portalu, Dostawca Usług Hostingowych przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Nasz dostawca ma siedzibę w Polsce.

§.6 Prawa Użytkownika Portalu www.bilety-autokarowe-sindbad.pl, której dane osobowe dotyczą.
Administrator zapewnia, że wszystkim Użytkownikom Portalu, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§.7 Pliki cookies
MAX Sp. Jawna Majchrzak informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych – Google Analytics -__ga) do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Nasze biuro
Kontakt
 
Popularne kierunki
Berlin
Hamburg
Leverkusen
Amsterdam
Copyright © 2012-2017 www.Bilety-Autokarowe-Sindbad.pl